Privacy Statement

De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt het mogelijk dat u kunt opvragen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze regeling staat bekend als het inzagerecht. Om uw recht tot inzage te kunnen uitoefenen en eventueel een rechtzetting of beperking van het gebruik van uw gegevens aan te vragen,  kan u volgende formulieren gebruiken en doorsturen naar hallo@lingeriecamille.be

 

Confidentialiteit
Aangezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk is voor ons, vooral in het belang van uw privacyrechten bij de verwerking en het gebruik van deze informatie, verplicht Lingerie Camille zich ertoe volgende punten na te streven:

Toelating om gegevens te gebruiken
Door uw gegevens in te voeren, verleent u ons de toelating deze informatie op te slaan en ze te gebruiken om u verder te informeren over onze werking. Alleen de gegevens die nodig zijn voor dit proces worden gevraagd, opgeslagen en gebruikt.

Doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden
Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden. 

Uitvoering en naleving van deze gegevensbescherming statements
Lingerie Camille leeft bovenstaande punten in verband met gegevensbescherming toegewijd na. Indien u vragen heeft, een suggestie en/of opmerking wilt maken met betrekking tot gegevensbescherming over de manier van opslag van uw gegevens  contacteer ons: hallo@lingeriecamille.be